Afval

Het verwerken en verwijderen van afval is een kostbare zaak. Dit geldt voor zowel de grote als ook voor de kleine bedrijven. Preventie en een juiste afvoer kan kostenverlagend werken. Een doorlichting van het gehele afvalproces zou dus lonend kunnen zijn.

Werkervaring/projecten

  • (Mede) gestalte geven aan een andere opzet van een inzamelsysteem in een complexe omgeving met 350 autonome bedrijven en 1500 los/vaste huurders in een bedrijfsverzamelgebouw
  • Begeleiden van aanbestedingsprojecten voor afvalverwijdering
  • Bewaken van de juridische aspecten omtrent afvoer van afval
  • Ontplooien van diverse initiatieven om te komen tot afvalreductie.
Valid XHTML 1.0 Transitional