Braderieën

Natural Solutions organiseert ook in 2018 wederom een aantal braderieën.

In het afrolmenu vindt u de braderiën. Inschrijven via de links op de afzonderlijke pagina is mogelijk.

Ongeveer twee uur voor aanvang van de markt staan alle kramen klaar. Indien u eerder komt kan niet de garantie gegeven worden dat u reeds naar uw kraam kunt gaan.

Alle kramen zullen voorzien worden van uw naam. U kunt rechtstreeks naar uw kraam gaan, zonder u bij de administratie te melden. Houd u hierbij s.v.p. rekening met eventuele stremmingen door auto's die uitgeladen worden. Uw auto dient u zo snel mogelijk weer weg te zetten.

Een kraam is 4 meter breed en anderhalve meter diep. U kunt ook kiezen voor een 2 of 3 meter kraam.

Indien u stroom nodig heeft, dient uzelf uw kabels mee te nemen. Bijna altijd is het mogelijk bij een winkelier in de buurt stroom te verkrijgen. Een eventuele vergoeding hiervoor dient u zelf te regelen.

Circa een week voor aanvang van de markt ontvangt u per e-mail in een excellbestand het kramenplan. Verder ontvangt u tegelijkertijd de benodigde informatie.

Opgave voor een markt dient het liefst schriftelijk te geschieden. Binnen afzienbare tijd daarna (meestal binnen een week) ontvangt u een bevestiging en factuur. In principe gebeurt dit per e-mail, in een pdf-bestand en een Word-bestand. Mocht u een papieren factuur wensen te ontvangen, dan kunt u dit aangeven bij de aanmelding.

Nog enige voorwaarden

 • De organisatie is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook, opgelopen tijdens, voor of na de markt.
 • U bent verplicht uw afval mee te nemen.
 • De organisatie gaat ervan uit dat u aan alle wettelijke verplichtingen en regelgeving voldoet.
 • Indien door omstandigheden -buiten de wil van de organisatie om- de braderie geen doorgang kan vinden of voortijdig afgebroken dient te worden, dan vindt geen restitutie van inschrijfgeld plaats (bijvoorbeeld bij extreme weersomstandigheden of autopech).
 • In geval van een geschil tussen huurders onderling met betrekking tot het evenement, heeft de organisatie het recht een beslissende stem uit te spreken.
 • U mag alleen artikelen verkopen waarmee u zich heeft ingeschreven.
 • De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of schade in welke vorm dan ook.
 • Deelnemen aan de markt is geheel voor eigen risico.
 • U bent verplicht alle aanwijzingen van de organisatie, de politie, brandweer e.d. op te volgen.
 • De factuur dient binnen de gestelde termijn voldaan te zijn, tenzij anders is overengekomen. De inschrijving is definitief indien het verschuldigde bedrag voldaan is.
 • Bij niet tijdige betaling houdt de organisatie zich het recht voorbehouden de plek aan een ander te vergeven.
 • Bij afmelding van de reservering binnen een week voor de datum van de markt vindt normaliter geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

Kies in het bovenstaande menu uit de braderie waarin u geïnteresseerd bent.

Kijk ook eens op de site van Dorcas Kringloopwinkel!

Valid XHTML 1.0 Transitional