Arbo/kwaliteit/veiligheid

Arbo, milieu, kwaliteit, veiligheid zijn onderwerpen met vele raakvlakken en onderlinge relaties. Steeds meer worden deze zaken ook in samenhang beschouwd. In milieuvergunningen worden deze verbanden steeds meer gelegd.


Werkervaring/projecten

 • Het initiëren van actuele arbo- en milieuzaken i.s.m. de Arbodienst van een complexe onderneming.
 • Voorbeelden hiervan zijn:
  • Een onderzoek naar de gevolgen voor de gezondheid van werknemers die in aanraking kwamen met bestrijdingsmiddelen op bloemen en planten
  • Onderzoeken en beleidsnota’s over de vervuiling van binnenlucht door dieselmotoren;
  • Opzetten, uitvoeren en begeleiden van een pilot project voor de ombouw van een veegmachine voor het gebruik van plantaardige olie
  • Het doen van geluidsmetingen en het doen van bijbehorende aanbevelingen.
 • Bijhouden van het register gevaarlijke stoffen
 • Participeren in overleggroepen aangaande bijvoorbeeld veiligheid, risicomanagement, ruimtelijke ordening, infrastructuur.
Valid XHTML 1.0 Transitional