Milieubeleid

Milieuwetgeving is gecompliceerd en aan verandering onderhevig. Het is de kunst om signalen van veranderende wetgeving en maatschappelijke opvattingen te vertalen naar een reële en haalbare bedrijfsvoering.


Implementatie van verdergaande milieuzorg dan wettelijk is voorgeschreven, is afhankelijk van de instelling van de onderneming.


Gesteld kan worden dat indien een ondernemer zich conformeert aan een daadwerkelijke uitvoering van de vigerende regelgeving, men behoorlijk op weg is naar integrale milieuzorg.

Werkervaring/projecten

  • (Mede) gestalte geven van milieubeleid in een complexe organisatie
  • Initiëren van beleid dat verder strekt dan louter wetgeving
  • Implementeren van verdergaande milieuzorg.
Valid XHTML 1.0 Transitional