Milieujaarverslagen

Een belangrijk aspect binnen milieuvergunningen is de verslaglegging. Het bevoegd gezag verlangt duidelijke verslaglegging t.a.v. afval, energie, geluid, water, verkeer en vervoer.

Uiteraard alleen indien genoemde aspecten van toepassing zijn. Verder is het van belang de zaken als maatregelen voor bodembescherming, waterbeheer in de vorm van logboeken en planningen vast te leggen voor het bevoegd gezag.


Vaak dient een bedrijf ook rekening te houden met het aspect verruimde reikwijdte in de vergunning. Welke voornemens heeft men om te komen tot een beleid ten aanzien van bovengenoemde aspecten.

Werkervaring/projecten

  • Vastleggen van gestandaardiseerde jaarverslagen, ook voor de aspecten van de verruimde reikwijdte
  • Schrijven van gebruikershandleidingen voor dergelijke verslagen
  • Maken van logboeken
  • Opzetten van systematische planningen.

Valid XHTML 1.0 Transitional