Pragmatische projecten

Milieuzorg kan ingegeven zijn door idealisme, maar in het algemeen is dit niet voldoende gebleken. De praktijk heeft aangetoond dat milieuzorg pragmatisch en haalbaar moet zijn. Degenen die milieuzorg moeten ‘ondergaan’ dienen wel doordrongen te zijn van de noodzaak daartoe. Veel kleine stappen maken uiteindelijk toch een grote. Dat alles niet in een keer gerealiseerd kan zijn, moge duidelijk zijn.


Milieuzorg is vaak niet anders dan een organisatiemodel. Het daadwerkelijk ‘aan de slag’ gaan is belangrijker dan ellenlange sessies praten en discussiëren. Vallen en opstaan en onderweg bijsturen is vaak effectiever dan minutieuze voorbereiding.
Pragmatisme kan een pre zijn binnen een organisatie.

Werkervaring/projecten

  • (Mede) gestalte geven aan projecten die in de meeste gevallen een relatie hebben met milieuzorg.
Valid XHTML 1.0 Transitional