Processen

Een belangrijk onderdeel van gestructureerde milieuzorg is een beschrijving van processen. Procedures zijn daar een essentieel onderdeel van.


Milieuzorg kan vastgelegd worden in een geheel of gedeeltelijk milieuzorgsysteem. Er is een keuze voor een geheel of ‘partieel’ systeem. Een ISO-certificatie behoort tot de mogelijkheden. Voor een ‘gewone’ milieuvergunning is een milieuzorgsysteem niet vereist. Zodra men besluit tot een zgn. vergunning op maat is een partieel milieuzorgsysteem een vereiste, voor een vergunning op hoofdzaken is een ISO-gecertificeerd milieuzorgsysteem een vereiste.


Voor het welslagen van een milieuzorgsysteem is het van belang dat het management zich conformeert aan de vastgelegde afspraken.

Werkervaring/projecten

  • Analyseren van processen
  • (Be)schrijven van procedures
  • Opzetten van een milieuzorgsysteem
  • Begeleiden naar een ISO en of NEN-certificatie.
Valid XHTML 1.0 Transitional