Quick-scans

Milieu, een economische factor van jewelste.
Een goed beheer van allerlei milieuaspecten kan een behoorlijke verlaging van kosten met zich meebrengen. Voorbeelden hiervan zijn onder andere:

  • Reduceren van verpakkingen en afval
  • Goede scheiding en verwijdering van verpakkingen en afval
  • Een adequaat energiebeheer
  • Bodembeschermende maatregelen.
  • Ook verzekeringsmaatschappijen zijn gecharmeerd van een goede milieuzorg, een verlaging van premies behoort soms tot de mogelijkheden.


Werkervaring/projecten
uitvoeren van quick-scans, met als doel om inzicht en overzicht te verkrijgen van allerhande milieuaspecten binnen een onderneming of instelling. 

Valid XHTML 1.0 Transitional