Vergunningenaanvraag- en beheer

De basis voor de meeste activiteiten op het gebied van milieu ligt verankerd in de Wet Milieubeheer. Elke onderneming dient een milieuvergunning te hebben, in de vorm van een op maat gesneden vergunning of via een Algemene Maatregel van Bestuur.

Daaruit vloeien een aantal verplichtingen voort.

Met de introductie van de Wet Milieubeheer in 1993 is er met de bepaling van de verruimde reikwijdte een 'dynamische' variant geïntroduceerd in de wetgeving. De WM bepaalt namelijk dat er actief milieubeheer dient plaats te vinden in de vorm van energie-, afval-, geluid- en verkeers- en vervoerbeheersplannen. Het is de bedoeling dat milieuzorg verder gaat reiken dan alleen de 'statische' maatregelen ter bescherming van lucht, bodem en water. Statisch, omdat emissienormen t.a.v. lucht, water en bodem vastgesteld zijn en hier uiteindelijk niet of nauwelijks discussie over is.
Reductie van afval, energie en vervoer heeft met deze wet een wettelijke basis gekregen.

Vandaar dat het noodzakelijk is dat er beleidsplannen gemaakt moet worden voor afval, energie, geluid, water en verkeer en vervoer.

Werkervaring/projecten

  • Aanvragen, beheren en implementeren van een vergunning inzake de Wet Milieubeheer in een complexe situatie
  • Aanvragen, beheren en implementeren van een vergunning inzake de Wet Oppervlaktewater
  • Beheer van waterkwaliteit
  • (Mede) opzetten en beheer van een complex geluidsbeheerssysteem
  • Bewaken van processen, binnen een complexe omgeving, in het kader van de milieuvergunning
  • (mede) gestalte geven aan een actief en systematisch handhavingsbeleid t.a.v. milieuwetgeving
  • Interne controles t.a.v. milieuwetgeving
  • Afstemmen van handhavingsaspecten binnen en buiten een complexe onderneming. 

 

Valid XHTML 1.0 Transitional