Verpakkingen

Het Nederlandse bedrijfsleven heeft zich tot 2006 gecommitteerd aan het convenant verpakkingen. Dit houdt in dat men zich individueel of branchegeoriënteerd conformeert aan de doelstellingen voor reductie en inzameling en recycling van verpakkingen.
De situatie in de nabije toekomst is nog niet bekend. Waarschijnlijk komt de verantwoordelijk van inzameling en reductie te liggen bij individuele bedrijven en instellingen.

Werkervaring/projecten
Alle bloemenveilingen in Nederland waren vanaf 1995 aangesloten bij het Convenant Verpakkingen. In dit kader dienden initiatieven ondernomen te worden op het terrein van reductie en recycling. Deze activiteiten waren ondergebracht in de landelijke Werkgroep Verpakking en Milieu, die ressorteerde onder de vlag van de Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland. Van genoemde werkgroep was ondergetekende voorzitter en tevens meest projectleider in de uitvoering.


Een greep uit de activiteiten:

  • Schrijven van beleidsnotities in het kader van het Convenant Verpakkingen
  • Onderhouden van contacten met aanpalende brancheorganisaties en overheden
  • Verzorgen van managementsrapportages voor intern en extern gebruik
  • Het initiëren en implementeren van projecten op het gebied van reductie en recycling van verpakkingen.


Voorbeelden van reductie:

  • Laten onderzoeken of er besparingen gehaald kunnen worden uit een andere materiaalkeuze van verpakkingen
  • Onderzoek naar andere concepten of gewoonweg materiaalvermindering
  • Implementeren van biologisch afbreekbare verpakkingen in de sierteeltsector
  • Mede-initiator voor een groot integraal onderzoek naar dit type verpakkingen.

Voorbeelden van recycling:

  • Initiatiefnemer en uitvoerder van een inzamel- en recyclingsysteem van plantentrays  in Nederland*
  • Later is een soortgelijke inzameling voor bloemen- en plantenhoezen in de steigers gezet.
Tray

 * Hiervoor is een prijs ontvangen van de Stichting Verpakking en Milieu, het orgaan tussen de Tweede Kamer en het bedrijfsleven. De kern van dit systeem is dat de recycling geheel gecontroleerd plaatsvindt in Nederland en dat het regranulaat ingezet wordt bij de productie van nieuwe plantentrays. Om dit te realiseren was het noodzakelijk dat alle actoren in de verpakkingsketen hieraan mee werkten. Het resultaat is dat de ingezamelde hoeveelheden plantentrays sterk toenam.

Valid XHTML 1.0 Transitional