Werkveld binnen Bloemenveiling Aalsmeer

Als procesbegeleider of als projectleider voor projecten, die alle een relatie hadden met milieugerelateerde onderwerpen.
In de loop der jaren verschoven de werkzaamheden steeds meer van operationeel naar beleidsmatig terrein en van lokale naar landelijke issues.

Kernverantwoordelijkheden

 • Ontwikkelen van een intern bedrijfsintern milieuzorgsysteem, methodiek ISO 14001
 • Implementeren van milieuzorg binnen alle geledingen
 • Voorbereiden, begeleiden (en uitvoeren) van milieuprojecten t.b.v. diverse afdelingen
 • Volgen van relevante wetgeving op milieugebied
 • Informeren over milieuontwikkelingen
 • Opstellen en beheren van milieugerelateerde vergunningen
 • Onderhouden van contacten met allerlei instanties en organisaties
 • Geven van advies aan management en middenkader
 • Initiëren van diverse milieuonderzoeken
 • Rapporteren van stand van zaken, intern en aan overheden
 • VBA vertegenwoordigen in externe werk- en stuurgroepen
 • Voorzitter van de landelijke werkgroep Verpakking en Milieu. 
Valid XHTML 1.0 Transitional